... funkcia SW modulov

SW pre turnikety a kreditný systém je rozdelený do modulov, ktoré medzi sebou komunikujú cez TCP/IP protokol. To znamená, že ide o riešenie založené na vzťahu Klient – Server.
Hlavnou výhodou tohto riešenia je, že každý modul sa môže nachádzať na samostatnom PC, čo zvyšuje modularitu riešenia.

HW driver pre snímač
TCP/IP klient napísaný v ANSI C. Jeho úlohou bude čítať informácie zo snímača a TCP/IP protokolom ich posielať riadiacej jednotke.

HW driver pre semafor a tripod
TCP/IP klient napísaný v ANSI C. Jeho úlohou bude podľa prijatých príkazov riadiť svetlá semaforu a uvolnenie brzdy tripodu.

Riadiaca jednotka
TCP/IP server napísaný v ANSI C. Jeho úlohou bude prijímať informácie od snímačov, kontrolovať tieto informácie v databáze, registrovať prechody užívateľov so znížením kreditu apod. Ďalej bude podľa získaných informácií z databázy zasielať riadiace príkazy danému HW driveru pre semafor a tripod.
Ďalšia úloha je poskytovať informácie o stave HW GUI aplikačnému prostrediu.

Databázový server
Použijeme MySQL server. Jeho úlohou bude zhromažďovať informácie o čipových kartách a ich vlastníkov, definovať vzájomné vzťahy medzi nimi, udržiavať informácie o aktuálnej HW konfigurácii (tzn. ktorý snímač, ktorý semafor a tripod obsluhuje) apod.

GUI interface pre databázový server
Použijeme už exitujúce GUI rozhranie.

Web server
Použijeme APACHE server. Jeho úlohou bude umožňovať beh našej WEB aplikácii.

GUI (WEB) Aplikácia
Web aplikácia napísaná v PHP. Jej úlohou bude umožňovať manipulácie s údajmi z databázy (zaradenie/odstránenie čipovej karty, manuálne zníženie kreditu – platba, dobitie kreditu a pod.). Ďalej bude umožňovať inteligentne a hlavne graficky zasielať požiadavky riadiacej jednotke (pozastavenie kreditného systému, uvolnenie tripodu a pod.)