... ponúkané služby

Poznámka:
Je možné aj nasadiť technológiu skiportu aj na vaše stávajúce turnikety. Využiť tak mechaniku vášho turniketu.