... aké boli východiská?

Systémy turniketov  používaných na vstupoch športovísk majú identifikáciu prostredníctvom lískov s magnetickým pásikom, lístky s čiarovým kódom alebo identifikačné čipové karty , čipové disky či kľúče. Je nutné zasunúť kartičku do snímacej štrbiny alebo priblížiť na niekoľko centimetrov k čítaciemu zariadeniu. Nie je to ideálna manipulácia s pokrčeným lístkom vyťahujúc ho z vrecka skrehnutými rukami v hrubých rukaviciach. Mechanická časť turniketu je zvyčajne otočná trojramenná hviezdica (tripod). Rozdiely sú samozrejme v dizajne, povrchových úpravách či cennách.

... aké bolo naše zadanie?

Uplatniť technológiu RFID (rádiovo frekvenčnej identifikácie) umožňujúcej bezkontaktnú identifikáciu lyžiara. RFID Reader, čítačka prostredníctvom rádiového frekvenčného prenosu načíta dáta z RFID TAG-u. (Môže to byť kartička, kľúčový prívesok alebo náramok) Controler načíta dáta odošle do PC, kde informačný systém Skiport  vyhodnotí dáta a vydá riadiaci povel pre Controler  turniketu. Ten zobrazí informáciu pre lyžiara, odblokuje elektromagnetický index  turniketu a umožní prechod lyžiara turniketom v závislosti na jeho kredite.

... riešenie možno rozdeliť na tri okruhy

Prvoplánovo je to pre lyžiarske strediská ale možno to obecne využiť na športoviskách či kultúrnych podujatiach, kde nás zaujíma návštevnosť a záťaž strediska, jej časový relief.  Podľa toho možno v budúcnosti nadimenzovať schopnosť poskytovať služby vo zvýšenom objeme alebo citlivo upravovať ceny služieb ako reguláciu záťaže. 

... prínos pre klienta.

... prínos pre prevádzkovateľa.