... s čím sa stretnú užívatelia a obsluha?

Pre užívateľské rozhranie sme zvolili webove rozhranie, kde sa dá predpokladať istá skúsenosť obsluhy s internetom. Nadobudnutá zručnosť pri využívaní internetu, umožňuje rýchlejší nábeh na obsluhu a rutinné činnosti pri vydávaní jazdeniek na našom systéme. V praxi sa potvrdil tento zámer.

Demo verziu spustite zadaním mena a hesla.

Meno: skiport

Heslo: skiport

Užívateľské rozhranie systému je možno vidieť na nasledujúcej stránke...

Poznámka: užívateľskú priručku nájdete pod tlačítkom [ Popis klienta ].