... konštrukcia turniketu.

Po mechanickej stránke je turniket poloautomatickou závorou , určenou na prepúšťanie osôb do registrovaného priestoru. Rotačný pohyb trojramennej hviezdice, tripodu vymedzuje priestor na jednoznačné prepúšťanie a odpočitávať tak počtet prechádzajúcich osôb. (Vynímajúc artistické kúsky;-)
Je špeciálne konštruovaný ako exteriérový, napr. na prepúšľanie osôb k lyžiarskym  vlekom, kúpaliskám, prípadne na iné športové a kultúrnospoločenské podujatia.
Dôležité vnútorné časti a základný plášť telesa turniketu sú vyrobené z nerezovej ocele. Ostatné časti sú povrchovo galvanicky zinkované, resp. nastriekané elektrostaticky nanášanou farbou.

... pozostáva z týchto častí:

Technické parametre:

Rozmery: š x h x v : 850 mm x 1000 mm x 1200 mm
Výšková prestaviteľnosť: 330 mm
Napájanie elektromagnetického zámku: DC 24 V, 170W
Rozsah pracovných teplôt: - 30°C  do +50°C
Hmotnosť /celková/: 30 kg

Prednosti turniketu

Turniket  je obzvlášť konštruovaný pre lyžiarské strediská. Tu je preto veľkou prednosťou jeho jednoduchá výšková nastavitelnosť vzhľadom na zmenu výšku snehovej podložky. Jedna noha stojanu a malé rozmery umožňujú rýchle uvoľnenie priestoru turniketu v prípade vyčerpaného kreditu lyžiara.

Turniket  pre svoje malé rozmery a nízku hmotnosť je možné jednoducho premiestňovať a tým pádom použiť aj na miestach či podujatiach kde nie pripravený podklad. Pomocou špeciálnej podložky sa dá pripevniť napríklad kolíkmi alebo závažím aj na „zelenej lúke“ či voľnej ploche v hale, pri rôznych kultúrno-spoločenských a športových podujatiach.

Turniket je navrhnutý z materiálov a použitej povrchovej úpravy tak aby dlhodobo odolával vplyvom vonkajšieho prostredia. Turniket  má vo svojej konštrukcii priestor a podmienky na elelekronické pripojenie rôznych druhov snímacích systémov.